www.TutorBit.org

Регистрация
TutorBit.org на facebook TutorBit.org RSS
Главная » 2014 » Февраль » 9 » НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПУЧЕРОВ ВСИЧКО ЗА КАФЕТО. КАФЕВАРКИТЕ (НА БОЛГАРСКОМ)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПУЧЕРОВ ВСИЧКО ЗА КАФЕТО. КАФЕВАРКИТЕ (НА БОЛГАРСКОМ)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПУЧЕРОВ ВСИЧКО ЗА КАФЕТО. КАФЕВАРКИТЕ (НА БОЛГАРСКОМ)

КАФЕВАРКИТЕ

Да се опише всичко, което досега са направили неуморимите изобретатели в тази
област, е твърде трудно и едва ли е необходимо. Упътването, което всеки завод
производител дава за своята продукция, може да ви запознае с устройството на
кафеварката и особеностите при нейната експлоатация.
Разбира се, от значение е и материалът, от който е направена кафеварката, външното
оформление, типът на нагревателя и някои други неща. Компактни и удобни са
кафеварките с вграден електрически нагревател. Тези съоръжения несъмнено играят
роля при определяне достойнствата и недостатъците на един или друг модел. Но първо
да обърнем внимание на главното и да се опитаме да се ориентираме в принципите на
действие на различните апарати, предназначени за приготвяне на кафе.
Кафеварките, дейетвуващи по метода на възваряването, водят началото си от
Франция от 1711 г. Те представляват кафеник, допълнен с устройство за филтриране на
вече готовото кафе. Понякога за тази цел се използува филтър с бутало, което изстисква
утайката.
Вторият метод, който се използува при кафеварките, това е перколацията
(прецеждането, филтрирането). В течение на 6?8 минути горещата вода се просмуква
през слой грубо смляно кафе, поставен на филтър цедка. В този случай напитката се
получава почти без утайка. Принципът е предложен в 1800 г. от парижкия архиепископ
Жан Батист дьо Бел и дава сериозен тласък на по-нататъшните усъвършенствувания.
Подобно е изобретението и на граф Румфорд — известен естествоизпитател и
политически деец. Той усъвършенствува кафеварката на дьо Бел, като въвежда
устройство, позволяващо да се запази смляното кафе пресувано и да се предотврати
попадането на дребни частички в запарката.
Стандартната форма на кафеварката от този тип се състои от три части: съд с вода,
филтър цедка и съд за напитката. В най-простия случай във филтъра се поставя
смляното кафе и се залива с вряла вода. Водата преминава през слоя кафе, насища се и
през отворите на филтъра попада в съда, където се събира готовата напитка. Понякога
кафето, поставено върху филтъра, се притиска със специална цедка. През леко
пресувания прах водата преминава по-бавно и затова се насища по-силно.
Филтрирането дава възможност да се получи чисто кафе, без утайка, което не е много
силно. Към предимствата на този начин трябва да се отнесе леснотата, а към
недостатъците - доста продължителното време за приготвяне. Не можем да не вземем
под внимание и това, че през време на филтрирането кафето изстива, затова трябва да
се погрижим съдът, където се събира готовата напитка, да бъде леко затоплен. За тази
цел той предварително се залива с вряла вода.
Колкото по-малки са отворите на цедката на филтъра, толкова по-бавно става
филтрирането, но толкова по-добро е качеството на кафето. Необходимо е само да
го запазим горещо. При съвременните модели кафеварки с филтър за ускоряване
процеса на филтрирането се използува сгъстен въздух.
И едно важно условие: обърнете внимание на размера на смлените частички кафе,
които трябва да съответстват на размера на отворите на филтъра. При много ситно
смляно кафе филтрирането ще се забави, а при грубо се влошава качеството на
напитката. Не по-маловажно е и съотношението между дебелината на слоя кафе и
количеството на водата. В кафеварката трябва да се приготвят толкова кафета, за
колкото е предназначена. Ако увеличавате или намалявате произволно дебелината на
слоя кафе върху филтъра, вие ще промените силата и качеството на приготвяната
напитка. През тънкия слой водата ще мине, без да се насити оптимално. И, обратно -
при по-дебел слой ще се забави филтрирането и ще се получи силно, но студено и
немного вкусно кафе.

Да се дават препоръки за всички случаи, е трудно и почти невъзможно.
Необходимите пропорции вода и кафе за даден тип кафеварка е по-просто и по-лесно
да се определят според собствения опит ,и личния вкус.
Принципът „филтриране" се използува и в оригиналните кафеварки с обръщащи се
съдинки, съединени с филтър.
Първият перколатор / голям кафеник, снабден с филтър (бел. ред.). / под налягане е
изобретен през 1827 г. от парижкия бижутер Жак-Августин Ганде. В неговата
конструкция врящата вода се е вдигала по тръбичка в дръжката на кафеника и е
заливала смляното кафе. След няколко години Николас Феликс Дюран е изобретил друг
вид, снабден с вътрешна тръбичка с разширен край, поставена в центъра на кафевар-
ката. Така се е появила широко използваната днес кафеварка гейзерен тип. Върху
горната част на тръбичката се поставя цедката филтър с кафето.
Последователността на операциите с този вид кафеник е следната: централната
тръбичка се изважда от кафеварката и върху цедката филтър се сипва кафе. В съда
завира определеното количество вода (нивото й не бива да стига до филтъра с кафето).
Когато водата заври, в кафеварката се поставя централната тръбичка с филтъра и
бавното загряване продължава. По-нататъшното повишаване на температурата на
водата ще предизвика увеличаване налягането на парата в долната част на вертикалната
тръбичка. Излишното налягане принуждава водата да се издигне нагоре по тръбичката.
Това горещо фонтанче намокря смляното кафе. Водата преминава през слоя кафе,
насища се с него и през отворите на филтъра се стича в съда. Така постепенно се
насища цялото количество вода.
Гейзерните кафеварки са изцяло направени от метал или понякога са със стъклен
капак. Произвеждат се и от термоустойчиво стъкло. Тогава може да се наблюдава как
водата се превръща в кафе и лесно да се определи моментът, в който ще завърши
процесът.
Насищането на водата в гейзерните кафеварки става доста бързо. Получава се чиста
напитка, без утайка, средно силна и гореща. Не се огорчавайте, ако не получите веднага
добри резултати с гейзерната кафеварка. И тук трябва да се съобразите с дадените по-
го- ре препоръки за степента на смилането, съотношението на количеството кафе и
вода и т. н. Опитайте поне няколко пъти. Опитът ще ви позволи да подобрите ка-
чеството и да направите вкусно кафе.
Оригинална машина за филтриране е била измислена през 1840 г. от шотландския
морски офицер Роберт Нейер. Конструкцията се е състояла от два сферични съда,
контейнер смесител, сифон и филтър. Отначало горната част на устройството се
отстранява и върху филтъра се сипва определеното количество кафе. В долната част
завира дозираното количество вода, а след това плътно се поставя горната част и
загряването продължава. По тръбичката водната пара достига до кафето в горната
сфера и се смесва със смляното кафе. Налягането в сферата нараства, чува се сигнално
свирене и нагряването се прекратява. Парата в долната сфера се сгъстява, получава се
разреждане, което е причина за всмукването на готовата напитка. През специално
кранче кафето се налива в чашите.
През последните години добиха популярност и кафеварките за еспресо. Те
позволяват удобно и бързо да се приготви кафе с отлично качество, и то не само в го-
лемите агрегати, които се използуват в заведенията за обществено хранене, но и в
домашни условия. Кафеварките за индивидуално използуване се произвеждат и у нас.
Това са съвременни и усъвършенствувани апарати, в които са взети под внимание
главните особености на технологията за приготвяне на кафето.
Във вътрешността на металния корпус на кафеварката вертикално е разположен
нагревателен елемент. След наливането на студената вода в корпуса той херметически
се затваря с капак с гумено уплътнение. Когато водата заври, налягането се повишава и
задействува клапана на отливната тръбичка. Врящата вода под налягане се насочва към
слоя смляно кафе върху филтъра, поставен в долната част на корпуса на кафеварката.
Водата преминава през кафето, насища се и готовата напитка капка по капка се събира
в чаша от термоустойчиво стъкло.
Предимството на кафеварката „еспресо” е в това, че температурата на парата
автоматично се поддържа в границите 95?100°С. Благодарение на особеното разпо-
ложение на нагревателя разходът на електрическа енергия е минимален. Кафеникът
има сменящи се филтри, разчетени за две и четири порции. Пластмасовите ръкохватки
правят апарата удобен за работа. Кафеварката дава възможност лесно и просто да се
приготви кафе с високо качество при пълна автоматизация на процеса.
Но и тук е необходим известен опит и спазване на някои прости правила. Едрината
на смилането на кафето трябва да съответствува на размера на отворите на филтъра, а
количеството да се дозира. Необходимо е да се следи и състоянието на гумените
уплътняващи пръстени, навреме да се отстранява котленият камък, който се натрупва
по вътрешната повърхност на резервоара, редовно да се проверява работата на предпаз-
ния клапан, монтиран на капака на кафеварката, а също и на регулиращите клапани.
Тъкмо от тяхната работа зависи температурата на водата, попаднала върху смляното
кафе, а следователно и качеството на приготвяната напитка.
След като цялото количество вода бъде изтласкано от резервоара, не бива да се
допуска прегряване на кафеварката. То може да доведе до бързото похабяване на
гумените уплътнения. Внимателно отношение изискват и филтрите, особено по време
на измиването и почистването им. Най-общо казано, експлоатацията на този тип
кафеварка не предизвиква сериозни затруднения. От продължителната и безупречна
работа на кафеварките за еспресо са доволни много от любителите на кафето.
Разказахме накратко за основните принципи на работа на различните типове
кафеварки. В тази работа има още много тънкости, които тук не са споменати. Затова,
след като си купите нова кафеварка, преди всичко внимателно се запознайте с
инструкцията на завода, а след това направете първата проба, като изпълните всички
указания. Не бързайте да критикувате избрания от вас модел. Вече споменахме, че
проблемът не е в техническите средства, а в умението и опитността, защото за
приготвянето на добро и вкусно кафе са необходими преди всичко навици и опит.
Категория: Медицина / Здоровье | Просмотров: 2353 | Добавил: maestro | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]